certificat SSL

Aquest lloc web compta amb un certificat SSL.

Un Certificat SSL serveix per assegurar la comunicació a Internet o en qualsevol altra xarxa.

SSL ve de l'acrònim anglès de Secure Sockets Layer (Capa de connexió segura en espanyol) i en poques paraules serveix perquè la privacitat d'una connexió digital sigui totalment segura.